O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Saradnici i članovi asocijacijeProf Dr Nevena Čalovska - Hercog, Dr sci.med., ECP

Specijalista neuropsihijatar, doktor medicinskih nauka, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Departmana za psihologiju, nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju, generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, ekspert za akreditaciju instituta za trening psihoterapije pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju. Autor edukativnih programa iz sistemske psihoterapije, posebno prilagodjenih različitim radnim kontekstima. Konsultant stručnih timova u SOS selima u Kraljevu, Sarajevu. Konsultant-supervizor Instituta za porodicu i brak "Alternativa" u Skopju, Makedonija. Konsultant Internacionalne organizacije za migracije na programima psihosocijalne podrške.

Osnivač je i predsednik Asocijacije sistemskih terapeuta i voditelj edukativnog programa.
Desanka Nagulić, ECP

Klinički psiholog, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut, zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, Odsek za brak i porodicu. Nosilac je nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 1998. godine je uključena u kreiranje i realizaciju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije kao trener i supervizor. U profesionalnoj praksi je učestvovala u različitim programima domaćih i medjunarodnih organizacija usmerenih na podršku porodici i primenu sistemskih intervencija u različitim kontekstima.

Jedan je od osnivača Asocijacije sistemskih terapeuta, konsultant, edukator i supervizor.
Jelena Milićević, ECP


Diplomirani psiholog, sistemski porodični terapeut. Master iz porodične terapije stekla je 2002. godine u Londonu, na Institutu za psihijatriju, Maudsley bolnica. Nacionalna i evropska asocijacija za psihoterapiju su joj dodelile svoje sertifikate za psihoterapijsku praksu. Zaposlena je kao psiholog i nastavnik psihologije u srednjoj britanskoj internacionalnoj školi (BIS) u Beogradu.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2006. godine.

 


 

 Dr Miroslava Ljiljana Maksimović, Dr sci., ECP

Klinički psiholog, doktor psiholoških nauka, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut, sudski veštak. Zaposlena  u Opštoj bolnici Valjevo, na psihijatrijskom odeljenju. Završila dvogodišnji edukativni seminar iz analitički orijentisane psihoterapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, 1991. Završila napredni kurs iz sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, 1995. Završila trening za facilitaciju grupa, organizovan od strane The Institute of Cultural Affairs, Belgium, 2001. Nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju od 2004. U profesionalnoj praksi, kroz različite uloge (autor, koordinator, konsultant, član tima, trener, supervizor),  učestvovala u kreiranju i implementaciji psihosocijalnih i psihomedicinskih projekata podržanih od strane medjunarodnih organizacija (USAID, IRD, UMCOR, UNICEF, IOM, HANDICAP INTERNATIONAL, itd.) - posvećenim zdravlju žena, psihomedicinskoj podršci trudnica, psihosocijalnoj podršci dece, mladih i osoba sa invaliditetom; učestvovala u projektima posvećenim sprečavanju nasilja u porodici, školskom kontekstu, okruženju; angažovana kao facilitator u projektima fokusiranim na efikasnije funkcionisanje lokalnih zajednica.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2007. godine.


Radmila Vulić - Bojović

Psiholog, psihoterapeut, trener i supervizor sa 25-godišnjim iskustvom rada u sistemu socijalne zaštite. Diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1992. godine.

Edukaciju iz Refleksivne sistemske terapije započela pri ViIST (Verband internazionaler Institute fuer Systemische Therapie) u Marburg-u, Nemačka (1992 - 1995). Stekla Advanced Diploma in Systemic Psychotherapy (Napredna diploma sistemskog psihoterapeuta), IFT (Institute of Family Therapy), 2006. godine u Londonu, Engleska. Nosilac Sertifikata za sistemsku superviziju ( 2012) od Marlborough Family Services, London, Engleska. Od 2016.godine član Glavnog odbora Evropske asocijacije za porodičnu terapiju ( EFTA) i sekretar Komore Nacionalnih asocijacija za porodičnu terapiju ( EFTA – NFTO).


Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2008. godine.
 
Dr Snežana Mijalković, Mr sci.med., ECP

Psihijatar, psihoterapeut i sertifikovani profesionalni kouč (Erickson College International, Kanada). Ima zvanje magistra medicinskih nauka iz oblasti psihoterapije. Nosilac je Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 1997. do 2010. godine je radila u Novom Zelandu kao psihijatar i psihoterapeut. Jedan je od osnivača i član specijalističkog multidisciplinarnog tima Savetovališta za psiho-onkologiju (Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd). Učestvuje u izvodjenju edukacionih kurseva iz oblasti psiho-onkologije. Nacionalno i internacionalno vodi radionice posvećene uspesnom nošenju sa životnim izazovima i promenama, maksimalizaciji ličnih potencijala i unapredjenju kvaliteta partnerskih relacija, porodičnog i profesionalnog života. Član je Evropske asocijacije za psihoterapiju, Novozelandske asocijacije za porodičnu terapiju, Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Evropske asocijacije za ginekološku onkologiju. Od 2009. do 2010. godine je bila član Borda direktora Internacionalne asocijacije za porodičnu terapiju.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2010. godine. 


Milica Lazarević

Diplomirani psiholog, porodični psihoterapeut, zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, u okviru Dnevne bolnice za adolescente i Odseka za brak i porodicu. Master iz porodične terapije stekla je 2010. godine na Institutu za psihijatriju, Maudsley bolnica u Londonu.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2012. godine.

 


Bojan Vuković, ECP

Sistemski porodični psihoterapeut. 2010. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer socijalna politika i socijalni rad. Od 2010. Radi kao socijalni radnik u domu za decu bez roditeljskog staranja "Drinka Pavlović" u Beogradu.Od 2015. Godine uključen u rad Savetovališta za decu i porodicu pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine. U NVO "GRiG" radi sistemsku porodičnu terapiju sa porodicama mladih koji ispoljavaju problem u ponašanju, i koji su upućeni od strane suda.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2014. godine.

 


 

 


Prof Dr Saveta Draganić Gajić, Dr sci.med., ECP

Psihijatar, doktor medicinskih nauka, vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije "Singidunum" u Beogradu, Departmana za psihologiju. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 2008.g. obavljala je funkciju šefa Kabineta za obrazovnu delatnost u IMZ-u do oktobra 2014.g., organizujući i koordinirajući različite modalitete edukativnih aktivnosti namenjenih stručnjacima različitih profila. Od 2006.g. bila je rukovodilac i edukator četvorogodišnje edukacije iz Sistemske porodične terapije u IMZ-u. Član je Internacionalne asocijacije porodičnih terapeuta (IFTA), Srpskog lekarskog društva, sekcije za psihijatriju, i udruženja porodičnih terapeuta "Asocijacija sistemskih terapeuta". Član je Udruženja psihijatara Srbije i član Etičkog odbora Udruženja psihijatara Srbije. Bila je sekretar za edukaciju Psihijatrijske asocijacije za Istočnu Evropu i Balkan. Bibliografija dr Savete Draganić-Gajić, pored magistarske i doktorske teze ("Disfunkcionalnost bračnog odnosa i karakteristike ličnosti partnera"), sadrži 160 jedinica (radova publikovanih u inostranim i domaćim časopisima, saopštenih na medjunarodnim i domaćim skupovima, autor je i koautor poglavlja u više domaćih udžbenika, domaćih i inostranih knjiga).

Saradnik je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2015. godine.

 


 


Violeta Blagojević

Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je naš dugogodišnji saradnik Violeta Blagojević preminula. Njen doprinos u primeni sistemskog pristupa u sistemu socijalne zaštite, a posebno u porodičnom smeštaju i hraniteljstvu je nemerljiv. Violetino sveobuhvatno znanje, osetljivost za životne teškoće i neumorna posvećenost trajno su uticali na praksu u socijalnom radu. Pamtićemo je kao inspirativnog edukatora, izuzetnog saradnika, toplu i podržavajuću osobu.

 
Živko Petrović

Diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, zaposlen u Centru za porodičn ismeštaj i usvojenje u Nišu gde radi kao supervizor i savetnik za hraniteljstvo i edukator hranitelja. Takodje, aktuelno predaje psihologiju u srednjoj stručnoj školi u Svrljigu. Trenutno je član Stručnog saveta Komore socijlne zaštite. Učestvuje u projektima u kojima koristeći ekspertska znanja promoviše dobru sistemsku praksu i kao koordinator i kao edukator i supervizor.Trenutno je angažovan u projektima: Menadžment u socijalnoj zaštiti, koautor programa za obuku rukovodilaca i podrška migrantima u Srbiji, kao supervizor i mentor ekipama na terenu.

Saradnik je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2017. godine u Nišu.

 Lana Vučičević Miladinović, ECP

Psiholog, porodični psihoterapeut, nosilac evropskog sertifikata za psihoterapiju. Diplomirala 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za Psihologiju. Zaposlena u Institutu za transfuziju krvi, na mestu stručnog saradnika zaduženog za izradu i implementaciju programa sistemskog podizanja svesti građana o davalaštvu krvi, edukaciju i trening mladih, kao i saradnju sa medijima. Od 2016. godine sarađuje sa NVO „GRIG“, u okviru projekta savetodavnog i psihoterapijskog rada sa porodicama mladih upućenih od strane centara za socijalni rad.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2017. godine.

 

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
jels.milicevic@hotmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber