O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
O nama

Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) je nevladina organizacija, osnovana 2005. godine, koja okuplja grupu edukovanih i medjunarodno sertifikovanih psihoterapeuta, trenerski tim koji obavlja edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterpije.

Program edukacije je nacionalno i internacionalno prepoznat i akreditovan od strane relevantnih, referentnih organa: Evropske asocijacije za psihoterapiju, Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, Savez društava psihoterapeuta Srbije i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije. AST je registrovan kao Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju.

Porodična psihoterapija je psihosocijalna intervencija usmerena na porodicu kao celinu u profesionalno organizovanom nastojanju da se promene porodični odnosi. Sistemska porodična terapija primenjuje interakcijski metod, sagledava porodicu kao sistem u promeni a individualne obrasce ponašanja razume kao rezultat interpersonalnih odnosa. U procesu razvoja porodične terapije koncepti evoluiraju, a promene osnovnih ideja prate razvoj kliničke, posebno socijalne psihologije i drugih psihoterapijskih pravaca.

Korišćenje ideja i intervencija sistemske porodične terapije ("misliti sistemski"), mada različito od kompleksnog psihoterapijskog tretmana, danas je primenljivo i od izuzetne važnosti u organizovanju značajnih programa u različitim i kliničkim i nekliničkim okvirima. Sveukupna efikasnost sistemske terapije danas je dobro potvrđena (A.Carr, 2009). Studije praćenja primene multisistemske porodične terapije širom sveta potvrdile su široko indikaciono polje ove psihoterapijske metode, a sistemske intervencije su se pokazale efikasnim u tretmanu čitavog niza problema u oblasti mentalnog zdravlja odraslih i dece (najnoviji rezultati potvrdjuju visoku efikasnost intervencija porodične terapije u tretmanu razvojnih poremećaja, partnerskih problema, nasilja u porodici, poremećaja ishrane, bolesti zavisnosti i poremećajima sa anksioznošću).

Intervencije su kratke i mogu biti ponuđene od strane mnogih profesionalaca, za mnoge od intervencija su izrađeni priručnici koji se fleksibilno mogu koristiti tokom primene.

Psihoedukativna porodična terapija se realizuje u mnogim formatima (pojedinci, parovi, porodice, grupe), uključujući i terapijske sesije sa pojedinačnim porodicama, terapijske sesije sa više porodica, grupne terapijske sesije, rad sa timovima i organizacijama itd. Programi usavršavanja iz porodične terapije u svoj kurikulum uključuju praksu baziranu na dokazima a izazov za sistemske terapeute i programe usavršavanja iz porodične terapije je razvijanje koherentnog, sveobuhvatnog radnog okvira multi-modalnog pristupa.

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber