O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Edukacija iz sistemske porodične terapije

Program edukacije
Realizuje se u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber) i obezbedjuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju. Proces sticanja znanja i veština iz oblasti porodične terapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine. Program je prilagodjen aktuelnom kontekstu i pokazao se efikasnim i korisnim u odnosu na potrebe i zadatke širokog delovanja relevantnih i vladinih i nevladinih organizacija. Program prve godine je akreditovan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije 2008. godine. 

Voditelj edukativnog programa
Prof Dr sci. med. Nevena Čalovska-Hercog, neuropsihijatar, porodični terapeut, generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, komore trening instituta (EFTA-TIC), Generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Saradnici u edukaciji su porodični terapeuti sa nacionalnim i evropskim sertifikatom u oblasti sistemske porodične terapije.

U edukativnom programu učestvuju istaknuti, renomirani nacionalni i medjunarodni stručnjaci po pozivu i učesvovanje na njihovim seminarskim radionicama se uključuje u ukupan broj sati edukacije.

Metod rada
Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. Predvidja se realizacija ukupno 11 jednodnevnih radionica tokom školske godine (u ritmu jedanput mesečno).

Polaznici
Program edukacije je prilagodjen i namenjen stručnjacima multidisciplinarnih timova (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, lekari). Moguća veličina grupe je u rasponu od 10 do 20 učesnika. U cilju uspostavljanja kontinuiteta u radu grupa je zatvorenog tipa.

Sertifikati
Završavanjem druge godine edukacije dobija se sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama porodičnog savetovanja. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa edukanti stiču zvanje porodičnog psihoterapeuta i dobijaju sertifikat koji obezbedjuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber